ПОЛЯ ЗЛАТИЛОВА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „НОВИТЕ ДЕЦА“

Образование

Началото на моята пряка работа с деца е в училище, преди 30 години. Първата ми специалност е История.

Работата в училище неведнъж ме е поставяла между актуалните потребности на учениците и утвърдения начин на преподаване, и изобщо неадекватността на училището като фактор за развитие. Потребността от разширяване на академичните  ми знания, беше обусловена от търсенето на по-добри решения в срещите ми с децата.

Така попаднах в първия випуск на Когнитивна психология към Нов български университет. Завърших бакалавърската си степен по Психология в  Русенския университет и магистърска програма „Психология и психопатология на развитието“ във Варненски свободен университет.

Професионален път

Психологическата ми практика стартира през 2011 г. с почти 4-годишно бойно кръщение в ДМСГД, в гр. Русе като единствен психолог при над 100 настанени деца  и ДЦ с още 25 деца от общността. Тогава бяха първите ми срещи с аутизма – две от децата чакаха моето появяване, за да започнат услугата към ДЦ.

От края на 2014 г. в продължение на пет години цялостната ми дейност е посветена на приемната грижа. Не съм я търсила тази тема сама ме намери и изведнъж от представител на „институцията“, която се закрива и предава децата в ръцете на приемни родители, се оказах от другата страна – страната на приемащия – от страната на детето, настанено временно в приемна грижа. Работила съм с над 70 деца и семействата, в които са настанени – с успешна подготовка и щастливо осъществени осиновяване или реинтеграция в биологичните им семейства. Този ангажимент ме свързва с организации като „Kids care“ и Сдружение „Съучастие“, които имат основополагаща роля в прилагането на професионална приемна грижа у нас. Паралелно с това в периода 2015-2021г част от времето ми беше посветено на работа с деца /4-7г/ и техните семейства с небългарски майчин език в посока социална и културна адаптация и образователна подготовка при постъпване на децата в училище. Личният ми принос е мултиплициране на проекта и впоследствие изследователска работа върху Анализ на въздействието.

През 2019 г. бях назначена за ръководител на току-що стартирала услуга с финансиране от Община Варна – първия център за работа с деца от аутистичния спектър във Варна „Живот под дъгата“ към Асоциация „Да съхраним жената“. Ангажираност: цялостна организация на програмата за работа с деца и родители, организация на пространството, подбор и обучение на персонал.

През 2021 г. усилията ми, насочени към професионализиране  на работата в сферата на социалните услуги, се финализираха със създаването на център за Приложен поведенчески анализ „Мога сам“ – Варна /EBCS International/, в който  имах шанса да работя съвместно с американски поведенчески анализатори. По-ценното за този период са обученията на специалисти – ерготерапевти и педагози, инициирани от мен и осъществени от американските експерти.

Доброволческа дейност

Работата ми с деца под закрилата на закона ме свърза с доброволческата платформа Люти чушки – млади хора, обединени от любовта към природата, движението и екстремните спортове…и ентусиазирани да запалят повече детски сърца. Инициативата @Chili Pepprs adventures  е поредица от три организирани тридневни детски лагера /третият от които беше  стопиран от обявената ковид-епидемия/, които оставят трайната следа на първо по рода си преживяване за повече от 50 деца без родители или от социално слаби семейства. По-късно, поради удължаване на епидемиологичните мерки част от доброволчеството чрез @Big Ice Expedition бе пренасочено към финансиране на спортове за деца. По мое предложение и  съдействието беше осигурено плуване с треньор и хидротерапия на 15 деца с аутизъм, ползващи услугите на „Живот под дъгата“-Варна –за 6месеца през 2019 година. По-късно – за водни спортове „Yes, surf“ – общо 3 събития за 2022 г – отново за деца със специални потребности и възможности.