НАШАТА МИСИЯ

Събиране и полуляризиране на знания за потребностите на новите поколения деца, които не се вписват в познатите стереотипи и предлагане на възможности за адекватно възпитание и общуване с тях.

Развитие на образованието в посока проучване и създаване на нови педагогически модели за поведение и комуникация с деца. Адаптиране на образователната система към потенциала и потребностите на новите поколения.

Повишаване на здравната култура на родителите, педагозите и обществото като цяло по отношение на грижата за хармонично развитие на децата. Утвърждаване на семейните ценности.

НАШАТА ДЕЙНОСТ

Проучване, събиране и разпространяване на знания и информация в областта на образованието, възпитанието, здравето и грижата за новите поколения.

Поддържане на контакти със специалисти, които ще разпространяват знания за нови педагогически модели сред родители, учители, педагози, здравни работници и други, които се грижат, отглеждат, възпитават или лекуват деца.

Поемане на инициативи, организиране и участие в събития – фестивали, конференции, изложби, базари, изложения, работилници, творчески и други изяви, които разпространяват информация за успешни модели за възпитание на децата и укрепване на семейните ценности.

Партньорства с други организации или личности и съвместна работа в полза на каузи и проекти в областта на образованието, възпитанието, здравето и грижата за новите поколения.

Набиране на средства в помощ на деца със здравословни проблеми или други каузи.


ПАРТНЬОРИ