ЛИЛИ ДУЛЕВА


ОСНОВАТЕЛ И ЧЛЕН НА УС НА ФОНДАЦИЯ „НОВИТЕ ДЕЦА“

Лили е завършила индустриален дизайн. От близо 20 години се занимава с графичен дизайн и има професионален опит като дизайнер в печатници и рекламни агенции. През последните 10 години работи на свободна практика, като паралелно се заражда интереса и към фотографията и развива уменията си в тази посока. Желанието да се развива и в двете области, водят до създаването на

Mайка е на две деца и като всеки родител среща доста предизвикателства в грижите за тях. Търсейки различни подходи, чрез които да отговаря адекватно на потребностите на децата си, достига до информацията за новите деца, които се раждат през последните десетилетия – индиго, кристални, звездни и др. Това я мотивира да търси повече информация за всички нови деца, както и за адекватните отношения към тях, за да бъдат разбрани, приети и да живеят в хармония със себе си и заобикалящия ги свят.

Съчетаването на личните и професионалните и интереси я водят към желанието да работи предимно по социални и концептуални творчески проекти, които да носят както художествена стойност, така и полезна и подкрепяща информация на обществото.

В началото на 2017 г. заедно с Галина Гинчева основават фондация „Новите деца“, като целта е да събират и популяризират информация като черпят от знанията и опита на различни специалисти във всички области, засягащи децата. Основния начин за осъществяването на тази цел е поемането на инициативи, организиране и участие в събития – фестивали, конференции, изложби, базари, изложения, работилници и други изяви.