ГАЛИНА ГИНЧЕВА


СЪОСНОВАТЕЛ И ЧЛЕН НА УС НА ФОНДАЦИЯ „НОВИТЕ ДЕЦА“

СЕМЕЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ

Галина е завършила право и психотерапия към БААТ. Занимава се с енергийнии терапии – Бахова терапия, Рейки мастър 3-то ниво, Чи-Аура интеграция Timothy Dunphy, Акашови записи и др.

Благодарение на ежедневната си работа с различни семейства е имала възможност да открие и комуникира с различни нови деца – индиго, кристални и звездни – и така да се запознае със спецификите, различията и потребностите им.

Това постепенно поражда желанието и да сподели придобитите знания и впечатления с по-голям кръг хора, за които тази информация би била от голямо значение и полза за подхода, грижата и разбирането им към новите поколения.

Така заедно с Лили Дулева основават фондация „Новите деца” с цел подпомагане на семействата и специалистите, грижещи се за здравето, израстването, обучението и развитието на новите деца, събирайки и пополяризирайки информация от опита и знанията на специалисти в съответните области.