Кристалните деца

Как да се грижим по-добре за новите поколения деца

Ах, тези очи!

Първото нещо, което прави впечатление у кристалните деца са техните очи – огромни, проницателни и мъдри не за възрастта им. Не може да откъснете поглед.

Те сякаш виждат всичко. И ви обезоръжават, оставате с чувството, че ви изучават. Една от причините кристалните деца да проговарят по-късно са изразителните им и умни очи, които са им достатъчни, за да общуват. Те въздействат хипнотично на възрастните.

Енергията им трепти на по-висока честота спрямо останалите поколения. Те са благи, очарователни и всепрощаващи.

Можем да ги познаем по следното:

 • в повечето случаи са родени през 1995-та или по-късно;
 • имат големи изразителни очи;
 • като личности са магнетични;
 • изключително сърдечни;
 • проговарят късно;
 • притежават изумителен музикален слух – може да пропеят, преди да проговорят;
 • за да общуват, използват телепатичните  си способности и собствен жестомимичен език;
 • случва се да им поставят диагноза аутистично разстройство, изразяващо се в социална изолация и ексцентрично поведение в ранна възраст, съпроводено с нарушения в двустранното социално общуване, невербалната комуникация, артикулацията и моториката, както и с наличието на тясна сфера от натрапливи интереси.
 • по характер са меки, нежни и обичливи;
 • всепрощаващи;
 • силно чувствителни и емпатични;
 • имат здрава връзка с природата и животните;
 • проявяват се като лечители;
 • интересуват се от кристали и камъни;
 • често говорят за ангели, духовни водачи и разказват спомени от минали животи;
 • отличават се с невероятна артистичност и креативност;
 • предпочитат определен вид храна и искат да се хранят само с нея;
 • поразителен усет за равновесие и ориентиране в пространството;
 • имат категорично изразен характер и особеност от която не отстъпват;
 • когато са сред много хора, могат да изпаднат в състояние подобно на истерия.

 

Кристалните деца са склонни на най-голяма близост и са едни от най-контактните, грижовни и обичливи същества. Имат подчертано философска и духовна нагласа, а освен това са безпрецедентно добронамерени и чувствителни.

Дори когато бременността е представлявала истин­ско предизвикателство е била наситена с духовни изживявания и личностно израстване.

Още с идването си кристалните деца силно впечатляват майките си със своя поглед и магнетизъм.  Кристалните деца внушават респект с пове­дението си, те приличат на разумни възрастни в детски тела. Излъчват сила от ранно детство, но тази сила не е груба, тя изразява непоколебима решителност и кристално чисти намерения. Когато за пръв път я осъзнаят, родителите често се стъписват.

Кристалните деца имат способността да проникват отвъд привидностите и да виждат истинското лице на човека.

Добросърдечието, което излъчват, е подкупващо.

Където и да се намират, кристалните деца даряват заобикалящите ги с целебни порции любов. Те са много контактни и весели. И изключително наблюдателени.

Първата стъпка, която ни предстои да направим, е да открием техните прекрасни и уникални качества. Живота, вселената е динамична и всичко се променя. Да не приемаш промяната, значи да не се развиваш.

Да си родител на кристално дете означава да бъдеш и добър слушател. Всъщност тези деца провокират латентните психични способности на родителите си.

Телепатичните възможности на кристалните деца често са причина да проговорят по-късно от повечето си връстници.

Родителите им обаче не срещат трудности в общуването си с тях. Обменът на мисли помежду им протича директно; а за да изразят по-пълно себе си, кристалите прибягват и до комбинация от собствен жесто-мимичен език, озвучен включително с пеене.

Кристалното дете проговаря на езика, който гледа по телевизора.

Вероятно една от причините за по-късното проговаряне на кристалните деца в сравнение с предходните поколения се заключава в това, че вербалното общуване им е някак си непривично.

 Те наистина знаят какво се върти в ума ни.

С възрастта телепатичните способности се усъвършенстват или биват потиснати. Първото се случва, когато родителите поощряват децата си и също желаят да се развиват в тази посока. А второто – когато се страхуват или се смущават от всяко подобно проявление.

Кристалните деца изпадат понякога в транс и нито виждат, нито чуват родителите си, осо­бено ако са сред природата. Подобно състояние говори обикновено за аутизъм, но в случая тази диагноза е неуместна, защото те „се изключват“ от света само временно. Освен това са неимоверно състрадателни, общителни, любвеобилни. А аутистичните деца са абсолютно равнодушни към външния свят.

Според наблюденията на повечето родители кристалните деца придобиват подчертано съсредоточен вид. Сядат и се захласват. Тази способност да се концентрират ще им е от голяма полза, когато пораснат и поемат задълженията си на възрастни.

Кристалните деца провиждат истината за хората и нещата не благодарение на съществу­ващите факти и оценки, а на своята интуиция. Тя е като радар, непрестанно сканиращ онова, което ги заобикаля. Никой не може да скрие мислите, чувствата или намеренията си от тях, нито пък те самите могат да се скрият от осъзнаване на истината, нищо, че не си дават сметка за това.

Колективното несъзнавано оказва силно влияние върху кристалните деца. Те се депресират или се изпълват с безпокойство, когато хората масово биват обзети от страх или когато надвисне драматично световно събитие.

Родителите, които се притесняват поради депресивността, хиперактивността или тревож­ността на децата си, трябва да се замислят от какви световни събития биха могли несъзнавано да са повлияни. Разговаряйте с децата си и им давайте възможност да изразяват открито стра­ховете и разочарованията си.

Поколенията преди индиговите и кристални­те умееха да се преструват, че всичко е наред, дори когато не беше. Новите деца – особено кристалните – не могат да изопачават истината. Те възприемат чуждите изживявания като свои.

 

Автор: Галина Гинчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *